ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾ-ਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਭਾਵ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦੇਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ,ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾ-ਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖ-ੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿ-ਰ-ਹਾ-ਣਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾ ਆਵਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿ-ੜ-ਕ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗਿ-ੜ-ਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ,

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁ-ਪਾ-ਰੀ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉ-ਬਾ-ਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾ-ਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬੱ-ਚੇ-ਦਾ-ਨੀ ਥਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਚੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *