ਇਹ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਨਿਗ੍ਹਾ ਐਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਤੇਲ ਵਰਤੋ ਏਨੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾ ਵੇ ਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐ-ਨ-ਕ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮਬਾਇਲ ਫੋਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁ-ਰਾ ਪ੍-ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਾ ਡੀ ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋ ਸ਼ ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ

ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਬਨਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਚਮਚਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾ ਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਵਾ ਲੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਪਰ ਨੀਚੇ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਦੇਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰੇ ਦਰਖ਼ਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ,ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨ ਜ਼ ਰ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,

ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸ ਮੇਂ ਤੱਕ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐ-ਨ-ਕ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਸੁਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *