ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ-ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ

ਵਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁਨੇ ਹੈ ਕਿਉ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਠਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕਟ ਲਈ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਠ ਜਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦਿਆਂਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *