ਕੀ ਤੁਸੀ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਖਾਂਦੇ ਹੋ-ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ

ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪੌਦਾ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ, ਗੋਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਰਾ ਡੰਡੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਟੋਫਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁੱ ਛਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਕਾਲੇ, ਤਿਕੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਹਨ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਲਾਲ।ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ: ਸਿਲਾਪੀਕਰੀਨ, ਸਿਲੀਮਾਰਿਨ, ਸਿਲੀਨਾਇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾ ਰ ਜ ਸ਼ੀ ਲ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਿਨਿਸਟ੍ਰੀਨ, ਕੌੜਾ, ਤੇਜ਼-ਗੰਧ ਵਾਲਾ ਅਸਥਿਰ ਤਿੱਖਾ, ਸਟਾਰਚ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਟਰੇਟ, 3% ਅਲਕਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਗੁਣ: ਇ ਹ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ,ਤਿੱਖਾ,ਪਚਣ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ

ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ, ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐ-ਨਾ-ਲ-ਜਿ-ਕ, ਐਂ-ਟੀ-ਡਿ-ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਨ, ਉਤੇਜਕ, ਜਿਗਰ-ਉ-ਤੇ-ਜ-ਕ, ਖੂ-ਨ ਵਿ-ਰੋ-ਧੀ, ਕ-ਫ-ਨਾ-ਸ਼-ਕ, ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੁ-ਕ੍ਰਾ-ਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਸਾਇਣਕ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਘਿਓ ਨਾਲ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕ ਰੀ ਵਧੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ

ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਘਿਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗ ਰ ਭ ਵ ਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਿਆਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦਾ-ਇ-ਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦਰਦ. ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ-ਮਿ-ਓ-ਪੈ-ਥਿ-ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਥੂਜਾ 200 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅ ਜਿ ਹੇ ਮਾ-ੜੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਂਡੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁਹਾਸੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ: ਮੁਹਾਸੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ-ਵ-ਰ-ਸ ਲ ਗਾ ਓ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ‘ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਝ-ੜ-ਦੇ।ਹੈ-ਜ਼ਾ : ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਲਾ ਤੱਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਸਤ ਜਾਂ ਹੈਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆ-ਰਾ-ਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ੀ: ਹਿ-ਸ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ, ਕ-ੜ-ਵੱ-ਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ-ਰ (ਜਲਤਰ) ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਓ।

ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਨ-ਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇ-ਹੋ-ਸ਼ੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋ-ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਮ-ਸਾ-ਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਆਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ ਸ ਦੇ 5 ਤੋਲੇ ਰਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾ-ਹ-ਵਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਨਾ-ਦ-ਵਿ-ਕ : ਗੰਢ ਅਤੇ ਫੋੜੇ ਦੀ ਸੋ-ਜ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ ਸ ਕੇ ਤੇਲ ‘ਚ ਭੁੰ-ਨ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁੰਦਰਤਾ — ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਨੂੰ ਨਿ-ਯ-ਮਿ-ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ-ਸੁੱਕੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮੁ-ਲਾ-ਇ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਹੂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼ ਸੁੰ-ਦ-ਰ-ਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਅ ਜਿ ਹਾ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਲਾਲੀ, ਨਿਖਾਰ, ਫਿ-ਲਿੰ-ਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਜ਼ਾ ਨਾ ਪੰਜ ਚੱਮਚ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਦਸ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ

ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱ-ਟ-ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ — ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾ ਲੇ ਧੱਬੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਲਾਪਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ – ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਘਿਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ।ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ – ਪੇ ਟ ਦਰਦ, ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਗੈਸ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ

ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ, ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਟੋ।ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਆਉਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ – 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਖੰਘ – ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ, 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉ-ਬਾ-ਲੋ,

ਛਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਬੋ-ਤ-ਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ। ਦੋ ਚਮਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੰਘ ‘ਚ ਬਲਗਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਦਿਨ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੀਓ। ਖੰਘ ਬਾ ਹ ਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ‘ਚ ਖ-ਰਾ-ਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇਕ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਪਿ-ਆ-ਜ਼ ਖਾਓ।ਪੀਲੀਆ — ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ‘ਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਸ਼ ਹਿ ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਚੱਟੋ।

ਜਲਨ — ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ-ਲ-ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਚਟਨੀ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਜੂਸ ਲਗਾਓ।ਨਿਕਾਸ – ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਮੋ-ਤੀ-ਆ-ਬਿੰ-ਦ : ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋ-ਤੀ-ਆ-ਬਿੰ-ਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਭੀ-ਮ-ਸੇ-ਨੀ ਕ ਪੂ ਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ : ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *