ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ,ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ,ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੀਵਰ

ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ,ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ

ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਡਾਲਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ,ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰ-ਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਸੌ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਵਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ,

ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ,ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਨੂੰ

ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ,ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੀਵਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫਾਸਟ

ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਵਰ ਦੀ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਡਾਲਰ

ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ,ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿੱਜ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਸੌ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਵਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ,ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੁਰਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *