ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਡ਼੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੋ ਆਰੀਆ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੰਜ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠਕ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ.ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੰਕਟ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ

ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਾਟ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ

ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ,ਦਿੱਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਪੈਸੇ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,ਲ-ੜਾ-ਈ ਝ-ਗ-ੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱ-ਖਾਂ ਤ-ਕ-ਲੀ-ਫ਼ਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਵਜੇ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ

ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ.ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *