ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸਾਫ ਤੇ ਗੋਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕ ਰ ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਜਿ ਹ ੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖੋ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਨਹੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰ ਗ ੜੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉ ਪ ਰ ਲੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਛਾਈਆਂ ਦਾ,ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਲੋ ਤੇ ਧੋਲੋ ਤੇ ਸੋਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਣੇ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਲੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤਕ ਮਸਾਜ ਕ ਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਸ ਘਿਓ ਦੀ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਿਨੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਉ-ਬ-ਸ-ਰ-ਵ ਕਰ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿ-ਪ-ਚ-ਪਾ-ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁ ਹਾ ਡੀ ਔ-ਇ-ਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਔ-ਇ-ਲੀ ਸ ਕਿ ਨ ਨੂੰ ਧੋਅ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਚ ਫਾਲਤੂ ਔ-ਇ-ਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲ ਗਾ ਈ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਦੋ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਛਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ।

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲ ਗਾ ਤਾ ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜੋ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਠੀ ਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ CਜਾਂK ਦੀ ਪ-ਰੋ-ਬ-ਲੰ-ਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬ ਣ ਦੀ ਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਉ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇ ਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *