4 ਦਿਨ ਪੀ ਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫੌਲਾਦ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅ-ਥ-ਰਾ-ਇ-ਟ-ਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਤਾਂ ਜੌ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ

ਇਹ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁੱ ਠੀ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਜ਼ੁਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ,ਜਿਸੁ ਭੋਜਨ ਵਿ ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *