ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ,ਲਚਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲਚਕ ਗਰੀਸ ਦਾ ਸੁੱ-ਕ-ਣਾ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆਂ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਸਾ-ਹ-ਮ-ਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਉਠ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਕਮਰ ਦਰ ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਾ-ਤ ਰੋ-ਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ-ਸ-ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੌਂਗ, ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਜੈ-ਤੂ-ਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਇਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ 2 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਸ-ੜ ਨਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਨ ਲੋਗ ਦੇ ਟੁ-ਕ-ੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,

ਸਿਰ ਧੋਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਠ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਕੱ ਪ ੜੇ ਨਾਲ ਢੱ-ਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ

ਇਹ ਗ-ਰ-ਮੈ-ਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿ ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੌ-ਠ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦੀ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *