ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਗੈਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ-ਸਵੇਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਪੇਟ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਜ ਦੋਂ ਖਾ-ਣਾ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕ-ਬ-ਜ਼

ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਅਜਵਾਇਣ,ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੀਂਗ ਪਾ ਊ ਡ ਰ, ਜੀਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਆਵਲਾ ਪਾਓਡਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਣ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਜਵੈਣ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਡੇਢ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਦੋ

ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭੁੰ-ਨ ਲਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਉ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਹੀ-ਗ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲਾ ਨ ਮ ਕ ਮਿ-ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੂ-ਰ-ਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇ ਕ ਗਲਾਸ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀ ਸ-ਫਾ-ਈ ਵੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ

ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *