ਇਕੋ ਵਾਰ ਚ ਹੀ ਦੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਲੱ ਗ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕ ਦੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱ-ਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੰਦ ਦੇ ਕੀ-ੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਦਾ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮ-ਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਕ ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਲਓ ਅ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਹੀਂਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਵਿਚਲਾ ਕੀੜਾ ਮ-ਰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਮਾ-ਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਠੰਡੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *