ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਵੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਉਂਗੇ ਇਹ 3ਬਿਮਾਰੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿ ਰ ਫ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ,ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਵੇਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਚੂਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜ਼

ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁ ਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਉਪਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ.ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ ਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇ ਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦੇ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਆਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਗੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *