ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਉਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਲੱਤਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾ ਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ

ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ ਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁਪ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਔ ਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹਾਂ,ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਪਤਲੀ ਹਲਕੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਜੀਰ ਇ ਹ ਤੁਸੀਂ 2, 3 ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇ ਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਨ ਡੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨ-ਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ-ਜ਼ਾ-ਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

89050741741 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਾ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰ ਬ ਰ ਤੇ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋ ਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ ਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *