ਮਹਾਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮਹਾਕਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਭਭੂਤ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਬੇਲਪੱਤਰ, ਧਤੂਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਪਾਤਰ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦੀਵਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਤਰ ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *