ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ-ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 21 ਦੁਰਵਾ ਚੜ੍ਹਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਘਾਹ ਖੁਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਓਮ ਏਨ ਹਰੇ ਕ੍ਲੀਂ ਚਾਮੁੰਡਯੈ ਵੀਖੇ’ ਮੰਤਰ ਦਾ 108 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇਗੀ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਪਹਿਨੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਬੁਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।

ਓਮ ਗਣ ਗਣਪਤੇ ਨਮ: ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਯ ਨਮ:‘ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਬੁਧ ਗ੍ਰਹਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਮੂੰਗੀ ਜਾਂ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *